Acht eeuwen ‘herStory’…

Na een theatervoorstelling en bezoek aan de plantentuin wandelden wij een tweede keer het begijnhof in… de drukte en het geraas van de stad vielen weg en weer waande ik mij in een andere wereld, een wereld waarin elke kassei, elk huis mij een verhaal leek te vertellen. Mijn vastberadenheid werd sterker: ‘Hier was iets dat ik moest ontdekken.’ Iets voor zes uur nam ik afscheid van het begijnhof en keek vanaf de Ossenmarkt toe terwijl, zoals aan de ingang vermeld, de poort werd gesloten.

Op de trein terug naar huis begon ik de vermoeidheid van een dagje Antwerpen te voelen. Mijn begeestering voor het begijnhof liet me echter niet los waardoor ik me voor mijn computerscherm zette. Met ‘Begga’ als aanknopingspunt liet ik de zoekresultaten op mij afkomen en begon te lezen…

Begijnen waren geen ‘brave nonnekes’, zoals men mij ooit vertelde, maar vrouwen die resoluut en revolutionair voor een andere weg kozen! In een tijdsperiode waarin ofwel huwen ofwel non worden de twee opties waren in een vrouwenleven, zeiden zij radicaal ‘foert!’ tegen deze opties en installeerden een nieuwe levenswijze, zowel op economisch, maatschappelijk als geloofsvlak. Zij werken en leefden van hun eigen inkomen, woonden alleen of met een aantal vrouwen samen en steunden elkaar via bijeenkomsten die tevens kennisdeling tot doel hadden. Voorts keerden zij zich tegen de heersende kerkpolitiek (misbruik en verkoop van kerkelijke ambten) en het opkomend materialisme door de evangelische waarden zoals ‘arbeid’, ‘eenvoud’ en ‘menselijkheid’ voorop te stellen. Het strafste van al was het feit dat de begijnenbeweging acht eeuwen lang had bestaan!

Als verstomd keek ik naar de woorden op het scherm voor mij: hier was achthonderd jaar vrouwengeschiedenis en niemand die mij dit ooit verteld had! Dit was het gebied van ‘herStory’ (in plaats van het mij geleerde ‘hiStory/geschiedenis’), in mijn eigen Vlaamse land stonden al die begijnhoven om te ontdekken!

Hiermee moest ik verder gaan…

© Debby Van Linden

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s