Herstorisch Hasselt: telkens herrezen uit haar as…

De eerste Hasseltse begijnen vestigden zich in de 13e eeuw op een plaats die nu ‘Begijnenpoel’ noemt, buiten de toenmalige stadsmuren. Ze stonden in contact met de in de buurt gelegen abdij van Herkenrode waar een vrouwenkloosterorde was gehuisvestigd. In de 16e eeuw werd het begijnhof echter vernietigd. Niet lang daarna werd een nieuw hof gebouwd, deze keer binnen de stadsmuren. Het sterk toenemend aantal begijnen wrong met de relatief kleine oppervlakte hof. Aan de overkant van de Demer werd een tweede stuk grond aangekocht dat via een brug het nieuwe en reeds bestaande deel met elkaar verbond.

P1050678

P1050723

De 18e eeuw stond in het teken van inpalming: de Fransen eisten taks en probeerden de kerk, gewijd aan de heilige Catharina, van het hof in te palmen. Enkel voor dit laatste konden de begijnen hen tegenhouden. Niet lang daarna kwam het gehele begijnhof onder de verkoopshamer te liggen. Gelukkig slaagden een aantal begijnen erin een flink hofdeel terug te kopen. Een eeuw later was het Hollands bewind een feit. Deze zorgde voor het in puin leggen van het hof.

P1050680

bhofHasseltkerkKurt

Vanaf 1876 werd de stad Hasselt eigenaar van de begijnhofgrond, in 1938 nam de provincie Limburg het over. Deze beslisten na de tweede wereldoorlog over te gaan tot restaureringswerken met uitzondering van de begijnhofkerk, deze bleef een ruïne waar men een tuin in construeerde. In de huizen tref je hedendaags o.a. het het Provinciaal Centrum voor Kunsten.

© Debby Van Linden

Bronnen:

Heirman, M., Langs Vlaamse begijnhoven, 2001.

Van Aerschot, S. en Heirman, M., Vlaamse begijnhoven, werelderfgoed, 2001.

2 thoughts on “Herstorisch Hasselt: telkens herrezen uit haar as…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s