Herstorisch Sint-Truiden: vrouwenstad met begijnhofkerk als stralend erfgoed

Midden 13e eeuw kregen de reeds individueel levende begijnen in Sint-Truiden een stuk grond aan de noordzijde van de stad als schenking uit handen van Willem van Ryckel, toenmalig abt van de benedictijnerabdij. De nabijheid van de Cicindriabeek zorgde voor watervoorziening voor zowel persoonlijke behoeften als hun werk in de textielsector. Bijna onmiddellijk na de schenking rees de begijnhofkerk, gewijd aan Sint-Agnes, en ommuring uit de grond. Deze vrouwenstad draaide volledig op eigen kracht op sociaal en economisch gebied: bleekweide, huizen, boomgaard, hoeve en een Heilige Geesttafel (deze verschafte ondersteuning voor armere begijnen).

Heilige Agnes -portret uit de begijnhofkerk.

Heilige Agnes -portret uit de begijnhofkerk.

Het begijnhof bleef doorheen de geschiedenis een eiland op zichzelf, de stad Sint-Truiden breidde wel uit, doch nooit tot bij deze zelfstandige vrouwen. In tegenstelling tot vele andere hoven, kregen de Sint-Truidense begijnen weinig met invallen of oorlogen te maken: twee uitzonderingen hierop betreft de godsdienstoorlogen en de oorlog tussen Brabant en Limburg – telkens werd er schade veroorzaakt aan het hof.

P1060516

De vrouwenstad werd bruusk onteigend door de inval van de Fransen in 1789. De begijnen sloegen op de vlucht. Alhoewel een aantal ervan later terugkeerden, was heropbouw niet mogelijk. Het huidige aanzicht stamt grotendeels uit de 20e eeuw: het ‘moderniteit’-virus verving vele oude huizen door nieuwe exemplaren.

P1050982

Een eerste unicum ligt achteraan het begijnhof: de 18e eeuwe hoeve. Het Sint-Truidense begijnhof heeft als enige vrouwenstad haar boerderijhoeve weten te bewaren.

P1060519

P1060533

Een tweede parel is de begijnhofkerk: letterlijk en figuurlijk, het hart van het hof: dit romaanse gebouw toont prachtige schilderingen daterende uit de periode 14e-18e eeuw. Momenteel doet zij dienst als Provinciaal Museum voor Religieuze Kunst.

© Debby Van Linden