Wie is ze? – Who is she?

(In English: see below)

Aan de hand van een aantal zinnen en woorden, verminder ik staags uw gezonde nieuwsgierigheid…

Debby, prille veertiger, met werkervaring in de sociale- en onderwijssector.

In een notedop: foto1klein

 • deskundige begijnengeschiedenis via schrijfwerk, het verzorgen van lezingen en vertelwandelingen over en op het begijnse erfgoed.
 • lezend in en over begijnen en hun mystiek, hun hoven, hun leven,… gepassioneerd door ‘de vierde weg’; momenteel dit omzettende in een boek over de begijnen waarbij de vrouwen zélf op de voorgrond staan, genaamd ‘Wijze vrouwen‘. Bezielster van de facebookgroep als ode aan de begijnen.
 • snuffelend in herstorische werken: vrouwenerfgoed zoekende in de antropologie, psychologie, geschiedverhalen,…
 • op creatieve cursus ( handdrum, dans,…)
 • lavend aan de Britse taal en theecultuur,
 • pratend tegen katten…
 • en op deze blog via begijnhovenqueeste@gmail.com

In a few lines I will give you a bit of information about the person I am, just to satisfy your natural curiosity…

(In English)

My name is Debby, aged early fourty, with working experience in education and social services.

You will find me:foto1klein

 • in my role as expert in beguine herstory providing readings, lectures, guide tours and writing articles
 • reading about the wise women called beguines and visiting their cities, inhaling everything about ‘the fourth road’. Working on a book about the beguines where the women are the central key, named ‘Wise women‘. Providing news on the beguine facebookgroup ‘communnity of beguine news’.
 • searching for books about other cultures, psychology and everything that is and is linked to herstory,
 • on a creative course (oriëntal dance)
 • enjoying the British language and tea culture,
 • talking to cats…
 • and on this blog by mailing me at begijnhovenqueeste@gmail.com

4 thoughts on “Wie is ze? – Who is she?

 1. dag Debby, farfalla, ik wil graag met jou in contact komen. Vivo nel beghinaggio a Gand e sempre mi interessa conoscere di pu… Kunnen we mekaar ook eens spreken? sonja

Leave a Reply to sonja Vanoutryve Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s