Ontembaar… (2)

Een hele week bezig zijn met verhalen, creatieve middelen en metaforen zorgde ervoor dat ik ‘vol’ zat met indrukken. Mijn voedingsbodem was echter wel rijkelijk gevuld geraakt. Uit de cursus en het boek nam ik woorden mee die voor mij op haar plaats vielen, die steviger tot me doordrongen, die een vertaling vormden voor dingen die ik op geen andere manier onder woorden kon brengen:

-‘aan de grond raken’ is, alhoewel pijnlijk, ook het begin van nieuwe groei; het is immers op en in de bodem dat alles zich, zelfs na een ‘winterperiode’, weer vernieuwt. Tranen zorgen voor nieuw leven, bezitten scheppingskracht. Na de winter wordt het altijd terug lente.

– het hart is het middelpunt (zowel psychisch als fysisch), het wezen van de dingen. Omring jezelf met hart-elijke mensen en vooral met een partner die van harte in je gelooft.

-het beeld van het ‘gehoorzame, nette en inschikkelijke meisje/vrouw’ komt in vele culturen, onder verschillende regels, tot uiting. Net dit ontzielt de vrouw, probeert haar wilskracht te doden. Bewustwording hiervan, zelf keuzes maken en je (laten) omringen met steunende mensen, zorgt voor bloei van de ‘wilde’ natuur. Scherpzinnigheid, durven, moed tonen,.. zijn uitingen van de authentieke, wilde natuur in jezelf, eer deze.

– ‘moed’ betekent doen en/of zeggen wat je hart je ingeeft. ‘Cuore’ (Italiaans voor ‘hart’) en ‘courage’ deden mij dit ten diepste beseffen.

hartblog

-regelmatig naar ‘huis’ gaan, naar ‘binnen’ gaan en tijd nemen voor jezelf, is voedend, versterkend en letterlijk en figuurlijk levensnoodzakelijk.

-we zijn allemaal bang…

Ontembaar…(1)

Als cadeautje voor mezelf besloot ik de cursus ‘De ontembare vrouw’ te volgen.  De omschrijvende woorden van de cursus ‘archetypen die vrouwen moed geven’, ‘psychologieparel voor vrouwen’ en ‘met creatieve middelen’ spraken mij onmiddellijk aan.

In een toffe groep kon ik een hele week mezelf voeden met verhalen, andere meningen, tekenen, boetseren, ruimte nemen, laten gebeuren,.. In het midden van de week was mijn begeestering zo groot dat ik het boek, waarop de cursiste zich baseerde, ging zoeken in de boekhandel.

ontembarevrouwuntiethestrondwoman

Net voor ik naar het boek greep, viel mijn oog op haar vervolgboek ‘De kracht van de ongebonden vrouw’. De titel zei me niets, de afbeelding op het boek des te meer. Ik begon te twijfelen en besloot het boek willekeurig open te slaan… ‘brief aan jonge mystici’ las ik…  een gevoel van ‘dit wéét ik’ kwam op. Net als het ‘Maria’-kaartje, kocht ik iets dat op basis van een dieper weten, iets dat mijn verstand te boven ging en me met vraagtekens liet rondlopen…